* Upcoming Events :-

Faculty

Teaching

Sr. No. Name of Teaching Staff Designation Qualification
1 Mr. Amit A. Shahapurkar Principal M.Pharm
2 Mr. Ganesh S. Shelke Lecturer B.Pharm
3 Mrs. Madhavi A. Shahapurkar Lecturer B.Pharm
4 Miss. Rasika Dipak Bhogate Lecturer B.Pharm
5 Mrs. Aarya A. Tanawade Lecturer B.Pharm
6 Miss. Varsha S. Thakur Lecturer B.Pharm
7 Miss. Shamali S. Rane Lecturer B.Pharm

Non Teaching

Sr. No. Name Of Non Teaching Staff Designation Qualification
1 Mrs. Neha M. Parab OS B.A
2 Mr. Krishna R. Jikamde Clerk HSC
3 Mr. Dnyaneshwar A. Madurkar Lab Technician D.Pharm
4 Mr. Prakash N. Chavan Lab Technician D.Pharm
5 Mrs. Rutuja R. Parab Store Incharge B.A
6 Mrs. Rutuja S. Sawant Librarian M.Lib
7 Mr. Prashant J. Jadhav Lab Attendant SSC
8 Mr. Ashish A. Kadam Lab Attendant SSC
9 Mr. Laxman S. Palav Peon SSC
10 Mr. Baban R. Dalvi Peon SSC
11 Mr. Shashikant B. Chavan Peon SSC
12 Mr. Shyamsundar P. Angane Peon SSC